Registration

Kementerian Belia & Sukan (KBS) dengan kerjasama Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) dan Majlis Belia Malaysia (MBM) memperkenalkan Program eRezeki-myGIG Servis, sebuah program khusus untuk membuka peluang pekerjaan baharu kepada belia dalam menjana pendapatan tambahan melalui model Ekonomi Gig / Ekonomi Perkongsian yang merupakan tren terkini pekerjaan berasaskan platform digital.

Terdapat lebih daripada 100 platform gig yang menawarkan pelbagai jenis pekerjaan kepada para belia. Dengan mendaftar di dalam program ini, belia akan dipadankan kepada pekerjaan yang bersesuaian mengikut lokaliti, minat, kemahiran dan kelayakan. Mula mendaftar untuk Program eRezeki-myGIG Servis hari ini!


Ruang perlu di isi(*)
Required field (*)


Enter 12 digits Mykad number (e.g. 780315-10-XXXX)
*Minimum 6 characters containing an alphabet and numeric
Saya telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Pernyataaan Perlindungan Data Peribadi MDEC di (https://mdec.my/footer-pages/personal-data-protection/). Seterusnya saya juga akan mematuhi semua undang-undang yang berkaitan termasuk Akta Cukai Pendapatan 1967

I have read, understood and agree to the Personal Data Protection Statement of MDEC (https://mdec.my/footer-pages/personal-data-protection/). I further represent that I will comply with all applicable laws including the Income Tax Act 1967.